VATROGASNI DOM JAGODINA

 VATROGASNI DOM JAGODINA

 

 

III Državno Takmičenje - Vatrogasni Savez Jagodina Obeležava 60 Godina od Osnivanja
Novosti - Novo Vozilo 2007.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jagodina je samostalna, stručna i nestranačka društvena organizacija iz oblasti zaštite od požara, koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja radne ljude i građane radi organizovanog učestvovanja u preventivnom delovanju u oblasti zaštite  od požara, propagiranju i popularisanju vatrogastva, gašenju požara, spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, elementarnim i drugim nepogodama, kao i vršenje drugih aktivnosti i zadataka iz oblasti zaštite od požara.

U 2003. godini, na planu zaštite od požara, aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jagodine usmerićemo na realizaciji stavova i zaključaka Opštinskog vatrogasnog saveza Jagodine, tj. daćemo maksimalni doprinos na planu preventive, podizanja protivpožarne kulture, operativne spremnosti vatrogasnih jedinica i njihovo kadrovsko jačanje, pri obuci i vaspitanju dece, đaka, radnika, omladine i građana iz ove oblasti.

Ceneći stanje i ugroženost od požara, i mere koje u tom smislu treba preduzeti, Dobrovoljno vatrogasno društvo Jagodina ce u budućem periodu usmeriti svoje aktivnosti na:

  • - obezbeđenju neophodnih materjalnih i finansijskih sredstava za rad DVD-a Jagodine na osnovu Programa i Plana rada,
  • - racionalnom trošenju sredstava DVD-a i upravljanju sredstvima društva u skladu sa postojećim zakonskim propisima, ostvarivanju punog uvida u namensko trošenje sredstava i na taj način doprineti ukupnom razvoju vatrogastva u Opštini, Republici i Zemlji u celini,
  • - obezbeđenje materjalnih i finansijskih sredstava za obuku radnika, đaka i omladine iz ove oblasti,
  • - sprovođenje kvalifikacionog Opštinskog, Okružnog i Republičkog vatrogasnog takmičanja,
  • - uspostavljanje međunarodne saradnje i razmene informacija i podataka sa sličnim organizacijama u drugim državama.