VATROGASNI DOM JAGODINA

 VATROGASNI DOM JAGODINA

 

 

Pregled razvoja Profesionalnog vetrogastva u Jagodini

 

Mnogi misle da razvoj protivpožarne zaštite odnosno vatrogastva u Jagodini, počinje posle II svetskog rata. Zaista je prava organizacija, dobrovoljni rad, osnivanje vatrogasnih saveza i dobrovoljnih vatrogasnih društava, tada dobio na dinamici i stalno je rastao, ali da se o protivpožarnoj zaštiti u ovom gradu vodilo računa i mnogo ranije, govore nam dokumenti. Jagodina je u svojoj istoriji više puta gorela, u ratovima čak i spaljivana do temelja. Nekad su to činili neprijatelji a nekad i sami građani (godine 1809. pri nadiranju vojske dolinom Morave, Srbi sami spalili Jagodinu da je ne bi predali Turcima u ruke).

Pored nekoliko dobrovoljnih vatrogasnih organizacija, koje se osnivaju odmah posle II svetskog rata, u sada već društvenim preduzećima (Jagodinska pivara, Juhor, Fabrika kablova...) od strane sekretarijata za unutrašnje poslove 1950. godine formira se profesionalna gradska vatrogasna jedinica i nosi naziv - Vatrogasna narodna milicija.

Ova prva gradska profesionalna jedinica, od 01.04.1954. godine biva organizaciono vezana za Skupštinu opštine Svetozarevo u svojstvu vatrogasnog odeljenja, a zatim opet kao organ uprave pri SUP Svetozarevo. U skladu sa novim zakonom, formiranjem Samoupravne interesne zajednice 30. Juna 1978. godine za protivpožarnu zaštitu opštine Svetozarevo (SIZ za PPZ), profesionalna gradska vatrogasna jedinica i zvanično prelazi pod njenu nadležnost od 01. Avgusta 1978. godine kao radna jedinica za poslove protivpožarne zaštite.

Ovako organizovana profesionalna služba, beleži i nekoliko značajnih događaja, kao što je opštinsko pa regionalno vatrogasno takmičanje 1978. godine, a aktivnosti u tom pravcu su dovele i do organizovanja X Republičkog vatrogasnog takmičanja u gradu, 18.06.1983. godine.

Od Marta meseca 1983. godine profesionalna jedinica se vraća u sastav državnih organa, odnosno po novom zakonu sve profesionalne jedinice se vraćaju u sastav sekretarijata unutrašnjih poslova. I danas je profesionalna jedinica u sastavu MUP Republike Srbije.

U ovom periodu značajna događanja su preseljenje vatrogasne jedinice iz zgrade SUP u kojoj ja imala jako loše uslove, u novu zgradu na novoj lokaciji i to u jesen 1986. godine. Nažalost vatrogasna oprema i tehnika je zastarela i u lošem stanu. Samo zahvaljujući naporima samih vatrogasaca ona je u funkciji i obavlja svoju namenu. Nova zgrada vatrogasnog doma, nažalost, jako dobro zamišljena i projektovana nije doživela svoj puni sjaj. Ostala je bez spratnih prostorija i još važnije bez vatrogasnog tornja. Vatrogasci se preseljavaju u garažni prostor, smeštaju se u najveću prostoriju, koja je danas glani magacin. Narednih godina se s mukom i dalje radi na izgradnji doma, zidaju kancelarije, dežurne prostorije i spavaona, a vatrogasci se u taj deo preseljavaju tek u jesen 1990. godine. Takav smeštaj je i danas.

Dolaskom novog komandira od 01.03.1988. godine, i zahavljujući sredstvima opštinskog vatrogasnog saveza uspeva da u narednom periodu nabavi čak dva nova vozila (navalni kamion i autocisternu).

Tokom 2003. godine, opet od sredstava vatrogasnog saveza, dograđuje se odnosno proširuje dnevni boravak na zgradi doma, što je bilo preko potrebno jer se sastav jedinice većao kako bi mogao da odgovori svim postavljenim zadacima: Požarima, Eksplozijama, tehničkim intervencijama sa opasnim materjalima i u saobraćaju, intervencija tokom poplava, dežurstva, uviđaji itd.

Profesionalna vatrogasna jedinica (po svom osnivanju 1950. godine) je prvo bila smeštena u zgradi Auto moto društva, preko puta konaka Hajduk Veljka, a dans zgrada suda. Preseljene u novu zgradu SUP je 1959. godine gde vatrogasci dobijaju samo dve prostorije i četri garaže. Iznad tog dela zgrade se uzdiže vatrogasni toranj.

Sa vremenom se shvata da ovo nije trajno rešenje, i još od 1979. godine se radi na ideji o izgradnji novog objekta za smeštaj profesionalne vatrogasne jedinice, gde bi se dobile prostorije i za smeštaj vatrogasnog saveza i dobrovoljnog vatrogasnog društva. Formiranjem SIZ za protivpožarnu zaštitu (1978. godine) stiču se uslovi za odvajanje sredstava za ovu namenu. Tako se početkom 80 - tih godina prošlog veka kreće u realizaciju ovog projekta. Od idejnog rešenja, preko placa koji je obetbedila opština do izgradnje samog objekta. Po idejnom arhitektonskom rešenju, ovaj Vatrogasni dom je trebao biti jedan od najmodernijih i najlepših koji je u to vreme postojao u državi.

Vatrogasni dom podignut je u dve etape: prvo su napravljene garaže i magacini 1986 a tek 1990 završene dežurne prostorije i kancelarije.

Autorsko pravo teksta je: ing.el. Nebojša Manojlović