VATROGASNI DOM JAGODINA

 VATROGASNI DOM JAGODINA

 

 

HRONOLOGIJA ZNAČAJNIH DOGAĐAJA I RAZVOJA VATROGASTVA U JAGODINI

 

GODINA
OPIS
15. Jul. 1399
Tačno 10 godina posle kosovskog boja. Jagodina se pominje prvi put zvanično. Knjeginja Milica, sa sinovima Stevanom i Vukom, spava u Jagodini i piše opštini Dubrovačkoj.
1459
Srbija konačno pada pod Tursku vlast, Jagodina na Carigradskom drumu postaje zvanično mesto i brzo se razvija.
1689
Za vreme Austrijsko-Turskog rata, Srbi se bore na strani Austrije. Po povlačenju Austrije i nadiranju Turaka, Jagodina je uništena i spaljena zajedno sa pravoslavnom crkvom.
1804
Početak I srpskog ustanka. Žestoki bojevi na prostoru Jagodine pa i sama varoš dosta strada u požarima
1809
Pri nadiranju vojske dolinom Morave, Srbi sami spalili Jagodinu da je nebi predali Turcima u ruke
1813
U ustaničkim bojevima između srba i turaka stara Jagodina (tada pretežno naseljena turcima) je izgorela skoro do temelja
1820
Jagodinska nahija ima dve knežine i to Levač i Temnić i ukupno 145 naselja. Varoš Jagodina je najveća, ima 260 kuća i oko 1 000 stanovnika
1823
Izgorela je gotovo cela tzv. Carigradska čaršija (današnja ulica pored železničke stanice)
31. Maj 1825
Velika poplava u Jagodini
02. Oktobar 1826
Devojka sara je u Jagodini zapalila kuće Ivana rabadžije
1828
Izgorela je tek podignuta zanatska i trgovička čaršija tzv. Glavna čaršija (u današnjoj glavnoj ulici)
1832
Ove godine i poslednji Turci napuštaju Jagodinu
1833
Knez Miloš naređuje varoškim vlastima u Jagodini ''da više nijedna stambena zgrada ili radnja ne sme biti pokrivena krovom od slame ili ševara''. Takvu naredbu je prosledio još nekim gradovima
1835
Jagodina dobija sprave i opremu za gašenje požara od ''visokoslavnog Popičeteljstva vnutreni dela''
Avgust 1837
Epidemija kuge u Jagodini, varoš bila u karantinu. Na Mitrovdan kraj epidemije označila zvona crkve Arhanđela Mihajla (stara crkva)
25. Jula 1839
Uputstvo Načelstva Okruga Jagodinskog Primiretelnom sudu opštine Jagodinske o komunalnom uređenju Jagodine zaštiti od požara i održavanju javnog reda i mira u Jagodini i srezovima.
4. Oktobar 1857
Požar u selu Katunu
17. Juna 1859
Jagodini se pored Levča i temića dodaje i Belički srez sa kancelarijom u Jagodini. Varoš ima 930 kuće i pripadaju joj 53 sela.
20. Avgusta 1863
Na sednici opštinskih odbornika o uvođenju protivpožarnih mera i o držanju protivpožarnih sredstava. Sama opština je nabavila određeni broj čaklji, čabrova, kofa i vreći za gašenje.
1864
Godišnji izveštaj opštine Jagodinske pominje čak 7350 požara, ali sa štetom od samo 5 groša, što navodi da su u pitanju poljski požari.
1869
Godišnji izveštaj opštine Jagodinske. belički srez je imao 24 požara, od toga u Jagodini je bilo 3 požara.
8. Aprila 1893
Veliki zemljotres u Jagodini. Bilo je i žrtava
22. Aprila 1896
Zemljotres koji je i crkvi naneo veću materjalnu štetu
1910
Veliki zemljotres u Jagodini, sa epicentrom u Resavi
1919
Uopštini Ćuprija formirano prvo vatrogasno društvo pod nazivom ''Industrijska Vatrogasna četa fabrike šećera'' sa 36 članova
1925
Reka Belica poplavila Jagodinu
03. Jula 1926
Belica opet poplavila Jagodinu
13. Marta 1928
Veliki požar fabrike slada Jagodinske Pivare
1928
Posle požara, direktor Jagodinske Pivare. Bekerus, osniva prvo vatrogasno društvo u Jagodini u okviru fabrike.

Autorsko pravo teksta je: ing.el. Nebojša Manojlović